fbpx
 

हप्ताको पाठ्यक्रम

तपाईको आवश्यकता अनुसार मिल्ने कार्यक्रम र तालिका खोज्नुहोस्
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
अंग्रेजी र फ्रेन्च
आंशिक समय
सोमबार
9: 00AM - 12: 00PM
TUESDAY
9: 00AM - 12: 00PM
WEDNESDAY
9: 00AM - 12: 00PM
थोरै
9: 00AM - 12: 00PM
फ्रिडे
9: 00AM - 12: 00PM
अंग्रेजी र फ्रेन्च
पुरै समय
सोमबार
9: 00AM - 2: 00PM
TUESDAY
9: 00AM - 2: 00PM
WEDNESDAY
9: 00AM - 2: 00PM
थोरै
9: 00AM - 2: 00PM
फ्रिडे
9: 00AM - 12: 00PM
अंग्रेजी र फ्रेन्च
गहन
सोमबार
9: 00AM - 3: 20PM
TUESDAY
9: 00AM - 3: 20PM
WEDNESDAY
:9: ०० बिहान - :00:२०
थोरै
9: 00AM - 3: 20PM
फ्रिडे
9: 00AM - 12: 00PM
अंग्रेजी र फ्रेन्च
सुपर गहन
सोमबार
9: 00AM - 4: 35PM
TUESDAY
9: 00AM - 4: 35PM
WEDNESDAY
9: 00AM - 4: 35PM
थोरै
9: 00AM - 4: 35PM
फ्रिडे
9: 00AM - 12: 00PM
द्विभाषी
द्विभाषी पाठ्यक्रम
सोमबार
9: 00AM - 5: 50PM
TUESDAY
9: 00AM - 5: 50PM
WEDNESDAY
9: 00AM - 5: 50PM
थोरै
9: 00AM - 5: 50PM
फ्रिडे
9: 00AM - 12: 00PM
भाग समय साँझ
अंश समय PM
सोमबारफ्रेन्च st, १२123
० - - ० PM बेलुकाअन्ना शेल्टन
TUESDAYफ्रेन्च st, १२123
० - - ० PM बेलुकामार्क ड्रू
WEDNESDAYफ्रेन्च st, १२123
० - - ० PM बेलुकानीना मोर्टन
थोरैफ्रेन्च st, १२123
० - - ० PM बेलुकामार्क ड्रू
फ्रिडेफ्रेन्च st, १२123
० - - ० PM बेलुकाजोसेफ रोजर्स

हाम्रो प्रतिभाशाली शिक्षकहरु

हामीलाई पालन

2020 २०२० BLi क्यानाडा। सबै अधिकार सुरक्षित।

https://bli.ca/wp-content/uploads/2020/12/LIve_learning_1920x150.png