fbpx
 

Programy ścieżekCégep de la Gaspésie et des Îles (Cegep GIM)

https://bli.ca/wp-content/uploads/2019/11/inner_image_14.png
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Twoja droga do KanadyCégep de la Gaspésie et des Îles (Cegep GIM)

Położona na wschodnim krańcu Quebecu w Kanadzie Cégep de la Gaspésie et des Îles to dwujęzyczna (francuska i angielska) publiczna instytucja szkolnictwa wyższego z populacją studentów około 1250

Składa się z wielu kampusów w całym Quebecu, w tym Gaspé, Carleton-sur-Mer, Grande-Rivière, Îles-de-la-Madeleine i Montreal. Cégep de la Gaspésie et des Iles oferuje studentom z zagranicy ekscytujące programy z zakresu biznesu, technologii, turystyki i opieki zdrowotnej, mające na celu budowanie umiejętności przydatnych w przyszłości.

Hasło Cegepa „Studiuj w wyjątkowym środowisku naturalnym” zostało wybrane ze względu na położenie kampusów w odległych regionach, dzięki czemu uczniowie mogą cieszyć się wyjątkowym otoczeniem przyrodniczym.

Sukces studentów jest priorytetem instytucjonalnym. Od pierwszego dnia studiów studenci mają dostęp do różnych środków wsparcia akademickiego, w tym osobistego doradztwa akademickiego, usług poradnictwa i korepetycji nauczyciel-uczeń.

Studia w Cégep de la Gaspésie et des Îles zapewniają studentom wysokiej jakości edukację w spersonalizowanym środowisku edukacyjnym!

Cégep de la Gaspésie et des ÎlesInne informacje

Lokalizacja
Montreal
Daty rozpoczęcia
Zależy od programu, prosimy o kontakt z naszym działem University Pathway.
Termin składania wniosków
3 miesięcy wcześniej
Wymagania językowe
BLI Poziom angielski 9
Nocleg
Jeśli potrzebujesz zakwaterowania w czasie przyjmowania programu, skontaktuj się z naszym działem mieszkaniowym.
programy
Programy technologiczne
KOMPUTERYZOWANE ZARZĄDZANIE FINANSAMI | AEC 2 lata (4 semestry)

Ten program ma na celu pomóc uczniom opanować narzędzia komputerowe stosowane w zarządzaniu finansami. Przyszli technicy księgowości z łatwością będą mogli dołączyć do małych i średnich przedsiębiorstw. Będą mogli wykonywać różnorodne prace, w tym jako księgowy odpowiedzialny za skomputeryzowane zarządzanie finansami.

Pod koniec programu studenci będą mogli wykonać następujące zadania:

· Pomagaj menedżerowi w podejmowaniu decyzji dotyczących problemów związanych z finansami i administracją ogólną
· Księgowanie transakcji
· Pomóż zarządzać należnościami
· Oceń koszty produkcji
· Analizuj i interpretuj sprawozdania finansowe i wskaźniki
· Oblicz ceny kosztów
· Kompletne deklaracje podatkowe
· Planuj i organizuj działania finansowe (budżety)

USŁUGI FINANSOWE I DORADCA DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO AEC 1 rok (2 semestry)

Program ma na celu zapewnienie studentom niezbędnych umiejętności do pracy jako doradcy ds. Bezpieczeństwa finansowego, a także doradcy lub agenci usług finansowych.

Program koncentruje się na nabywaniu kompetencji związanych z komunikacją, rozliczaniem osób fizycznych i przedsiębiorstw, obsługą klienta, organizacją pracy, narzędziami zarządzania, zrozumieniem informacji gospodarczych i analizą danych finansowych.

Doradca ds. Usług finansowych komunikuje się łatwo i skutecznie ze swoimi klientami. Ma dogłębne zrozumienie oferowanych przez siebie produktów. Doradca ds. Usług finansowych może analizować sytuację finansową klienta, doradzać mu w zakresie inwestycji, sposobów osiągnięcia celów na emeryturze oraz różnych rodzajów ubezpieczeń. Będzie on mógł rozwijać relacje biznesowe ukierunkowane na wsparcie, dostarczanie referencji (księgowość, podatki, notarialne itp.) Oraz budowanie bazy klientów.

TECHNIKI ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI | AEC 1 rok (2 semestry)

Celem tego programu jest szkolenie kierowników projektów na poziomie operacyjnym, którzy muszą planować, organizować, koordynować i monitorować projekty realizowane przez zasoby wewnętrzne lub zewnętrzne. Proces uczenia się koncentruje się na zastosowaniu technik zarządzania projektami jako środka umożliwiającego absolwentom programu lepszą obsługę klientów, którzy narzucają poważne ograniczenia w zakresie terminów, kosztów i wydajności technicznej.

Konkretnymi celami programu jest rozwój umiejętności i umiejętności ucznia, aby był on przygotowany do:

Prawidłowo zdefiniuj projekt, aby spełnić jego wymagania i ograniczenia i rozbić go na kontrolowane elementy;

· Skaluj wymagania, kontroluj ekonomiczny wymiar rozwoju projektu i twórz wartość projektu;

· Określ, oceniaj i zarządzaj ryzykiem projektu;

· Lepsze zarządzanie priorytetami, kalendarzami, szczytowymi obciążeniami i ilościowymi konfliktami zasobów w środowisku wielu projektów i matrycy;

· Ułatwienie alokacji i koordynacji zasobów ludzkich i materialnych oraz maksymalizacja ich wykorzystania;

· Skutecznie zarządzaj zespołem projektowym;

· Zarządzaj wydajnością i kontroluj harmonogramowanie w kontekście wielu projektów;

· Twórz realistyczne szacunki kosztów i monitoruj koszty i różnice budżetowe;

· Planuj zakupy i zarządzaj podwykonawcami, dostawcami i interfejsami;

· Skutecznie zarządzaj umowami

ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM I LOGISTYKĄ | AEC 1 rok (2 semestry)

Program zarządzania transportem i logistyką szkoli studentów w zakresie organizowania transportu towarów na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym oraz zgodnie z zasadami logistycznymi zapewniającymi płynność od etapu odbioru do etapu dostawy na rynkach.

Pod koniec programu uczniowie będą umieli:
· Przygotuj i zorganizuj
- wysyłka i odbiór towarów
- lokalny, krajowy i międzynarodowy transport towarów, zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami.
· Ustanawiaj zoptymalizowane trasy.
· Analizuj wymagania transportowe i transportowane towary, biorąc pod uwagę kilka różnych elementów.
·  Wybierz najlepszy środek transportu, aby osiągnąć cele w zakresie obsługi klienta i rentowności.
·  Negocjuj taryfy transportowe.
· Uzupełnij dokumentację wymaganą w odniesieniu do rodzaju użytego transportu (cła, fakturowanie itp.).
· Zapewnij odprawę celną towarów.
· Stosuj techniki zarządzania magazynem, zapasami i dystrybucją.

TECHNOLOGIA SYSTEMU BIUROWEGO | AEC 2 lata (4 semestry)

Program Office System Technology, który specjalizuje się w koordynacji pracy biurowej, ma na celu szkolenie przyszłych asystentów działów i koordynatorów pracy biurowej. Studenci będą rozwijać umiejętności w zakresie zarządzania, planowania, organizowania, nadzorowania i oceny pracy zespołu dołączonego do jednostki biurowej, a także umiejętności relacji interpersonalnych. Ponadto program pozwoli im rozwinąć umiejętności w zakresie systemu biurowego i administracji.

TECHNOLOGIA ZARZĄDZANIA WODĄ | AEC 2 lata (4 semestry)

W tym programie uczeń nauczy się

· Zapewnienie działania i kontroli procesów wymaganych do produkcji i dystrybucji wody pitnej, zbierania i oczyszczania ścieków oraz oczyszczania i usuwania osadów

· Zapewnienie pomocy technicznej i obsługi klienta dla przedsiębiorstw produkujących i dystrybuujących sprzęt

SIECI IP I TELEFONIA | AEC 1 rok (2 semestry)

Absolwent programu AEC sieci i telefonii IP będzie wykonywać zadania i operacje bezpośrednio związane z instalacją i konserwacją telefonii i sprzętu sieciowego.

Jego / jego głównymi funkcjami będą:

· zainstalować, naprawić i wykonać konserwację kabli telefonicznych

· spraw, aby sieć komputerowa zaczęła działać

· zainstaluj łącza transmisyjne

· skonfigurować sieci LAN i WAN

· diagnozować i rozwiązywać problemy z sieciami telefonicznymi

· konfigurować i rozwiązywać problemy z systemami telefonicznymi

· pomóc klientowi w podłączeniu i użytkowaniu sprzętu

ROZWÓJ APLIKACJI MOBILNYCH | AEC 2 lata (4 semestry)

Programista aplikacji mobilnych stosuje umiejętności specyficzne dla rozwoju aplikacji. Mówiąc dokładniej, on lub ona:

· Pisze, modyfikuje, integruje i testuje kod oprogramowania

· Aktualizuje istniejące programy komputerowe, wprowadzając określone modyfikacje

· Identyfikuje i komunikuje problemy techniczne, procedury i rozwiązania

· Przygotowuje raporty, instrukcje i inne dokumenty dotyczące stanu, działania i konserwacji oprogramowania

· Pomaga w gromadzeniu i dokumentowaniu potrzeb użytkowników

· Prowadzi badania i ocenia w razie potrzeby dużą liczbę programów

TECHNIKI NAUKI KOMPUTEROWEJ AEC 2 lata (4 semestry)

AEC Computer Science Techniques obejmuje wszystkie kursy techniczne programu komputerowego DEC oferowane w CEGEP de la Gaspésie et des Îles. Student ma możliwość zapisania się do programu DEC Computer Science Techniques po pomyślnym ukończeniu programu AEC Computer Science Techniques. Student może osiągnąć DEC, realizując dwa dodatkowe semestry kursów kształcenia ogólnego. 

Pod koniec programu uczeń będzie mógł:

· Organizuj i wykorzystuj dane

· Prawidłowe programy

· Przeanalizuj cechy systemów informatycznych różnych firm w celu opracowania rozwiązań wspomaganych komputerowo

· Opracuj modele koncepcyjne przy użyciu podejścia strukturalnego

· Wykorzystaj możliwości sieciowego środowiska komputerowego

· Twórz i używaj baz danych

· Dokonaj funkcjonalnych ulepszeń aplikacji

· Zapewnij jakość aplikacji

· Użyj narzędzi do przetwarzania multimediów

· Zapewnij wsparcie techniczne i szkolenia dla użytkowników

· Zainstaluj aplikację

· Projektuj i rozwijaj aplikację zarówno w bazie danych, jak iw środowisku graficznym

· Projektuj i rozwijaj aplikację hipermedialną w sieciach wewnętrznych i globalnych

Programy opieki nad dziećmi
EDUKACJA WCZESNEGO DZIECKA | AEC 2 lata (4 semestry)

Wychowawca z dzieciństwa pracuje z dziećmi w wieku od 0 do 12 lat. Program Attestation of Collegial Studies przygotowuje przyszłych nauczycieli do wykonywania następujących zadań i obowiązków:

· Uwzględnij podstawowe potrzeby dzieci. Wychowawcy dzieci muszą zapewnić bezpieczeństwo dzieciom pod ich opieką, ocenić ich potrzeby (higiena, komfort, sen, dieta), zapewnić im odpowiednią opiekę i ocenić trafność interwencji

· Zaspokajaj potrzeby psychologiczne i edukacyjne dzieci. Wychowawcy dzieci muszą nawiązać znaczące relacje z dziećmi pozostającymi pod ich opieką. Muszą utrzymywać atmosferę sprzyjającą ewolucji dziecka lub dzieci poprzez ich interwencje dotyczące indywidualnych i zbiorowych zachowań. Wychowawcy muszą stworzyć środowisko życia sprzyjające rozwojowi psychoruchowemu, poznawczego, językowego, społecznego, uczuciowego i moralnego

· Współpracuj z różnymi osobami. Wychowawcy dzieci muszą ściśle współpracować z rodzicami i innymi partnerami społecznymi, aby osiągnąć konsensus co do niezbędnych interwencji z dziećmi. Dobra znajomość sieci edukacyjnej opieki dziennej i innych powiązanych sieci oraz umiejętność uwzględnienia napotkanych realiów rodzinnych i społecznych pozwala nauczycielom dostosować swoje interwencje i zrozumieć ich pełny zakres

· Aktywnie i regularnie uczestnicz w codziennych czynnościach i spotkaniach zespołu z kolegami

· Zaprojektuj i zrewiduj program edukacyjny, łącząc elastyczność i staranność w dążeniu do spójności edukacyjnej

Warunki przyjęć

Aby zostać dopuszczonym do tego programu, musisz:

  • Masz tytuł licencjata
  • Zaliczony poziom 9 BLI w języku angielskim
  • Mieć co najmniej 18 lat
dokumenty
  • Kopia ważnego paszportu
  • Kopia aktu urodzenia w języku angielskim lub francuskim, poświadczona notarialnie i przetłumaczona
  • Kopia dyplomu licencjata i transkrypcja w języku angielskim lub francuskim, poświadczona notarialnie i przetłumaczona
  • Kopia CAQ
  • Kopia zezwolenia na badanie
  • Dowód poziomu francuskiego (poziom BLI lub egzamin urzędowy)
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Śledź nas na

© 2020 BLi Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

https://bli.ca/wp-content/uploads/2020/12/LIve_learning_1920x150.png
en English
X